Pridelujemo stare
avtohtone sorte, ki jih je
prof. Hugues daljnega
leta 1903 poimenoval
po Piranu. Te sorte so:
Piranska Štorta,
Piranska Buga,
Piranska Černica,
Piranska Komuna in
druge. Vsaka vrsta oljk
ima svoje značilnosti.
Štorta je namizna
sorta, ki jo razgrenimo
s piransko soljo
iz sečoveljskih solin.

Trgatev Stiskanje Vrste Izdelki Vrste Stiskanje Amfore Vrste Trgatev Vrste Stiskanje Vrste