Družina Žiber živi že okrog dvesto let v naselju Parecag pri Sečovljah. Predniki družine verjetno izvirajo iz Francije in so prišli na to področje v času Napoleonovih Ilirskih provinc. V vsem tem obdobju so se predniki ukvarjali s kmetijstvom in pridelavo soli v sečoveljskih solinah. Tradicija kmetovanja
se je ohranila do današnjih dni in je glavna dejavnost pri Žibrovih. Kmetijo vodi in na njej skrbno gospodari Egidio Žiber, ing. agronomije, ki sta mu delo in skrb v največje zadovoljstvo. Pri vseh opravilih mu pomagajo tudi ostali člani družine.

Družina Družina Družina Na tržnici Na tržnici Družina Na tržnici